Voor iedereen die een zwembadmachinekamer wil beheren!

Opleiding Allround Zwembadmachinist

Werk je al enige tijd in een zwembad en wil je graag op een verantwoorde wijze de machinekamer van het zwembad beheren en onderhouden? Dan is de nieuwe opleiding Allround Zwembadmachinist dé kans voor jou!

Voor gediplomeerde zwembadmedewerkers en technisch opgeleiden
De opleiding is geschikt voor gediplomeerde zwembadmedewerkers, van lifeguard tot allround zwembadmedewerker en de manager. Daarnaast is de opleiding toegankelijk voor techneuten en technisch opgeleiden, zoals cursisten met een technisch profiel. Ook cursisten met een sportopleiding als achtergrond, zoals het CIOS, zijn welkom.

De opleiding bestaat uit vier modules:
Introductie Zwembadmachinist Aqua & Leisure (3 maanden);
Hulpmachinist Aqua & Leisure (3 maanden);
Allround Zwembadmachinist Aqua & Leisure (3 maanden);
Hoofd Zwembadmachinist (in ontwikkeling).

Basis theorieboek NPZ
De opleiding bestaat uit een theoretische en praktische component. Basis voor de theorie is het theorieboek van het NPZ. Het ontwikkelen van en actief oefenen van praktische vaardigheden is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Centraal in de cursus staan de volgende onderwerpen:

de kringloop van het water;
de componenten van een technische zwembadinstallatie;
de chemische waterhuishouding;
de bacteriologische aspecten waaronder e-coli, legionella, salmonella en clostridium;
de luchtbehandelingsinstallaties;
de verwarmingsinstallaties;
de warmtekrachtkoppeling en total-energy-installaties;
trends en ontwikkelingen;
onderhoud, kwaliteit en borging.

De opleiding tot Allround Zwembadmachinist duurt gemiddeld negen maanden (3 maanden per module) en gaat bij voldoende deelname van start in regio Groningen, Zwolle en/of een centraal gelegen locatie.

Aansluiting bij dagelijkse praktijk
Stap voor stap leert de cursist de belangrijkste technische vaardigheden in de praktijk toe te passen.
Aan bod komen daarbij onder andere:

periodiek controleren op goed functioneren;
signaleren van storingen;
terugspoelen;
toepassen van dagelijks onderhoud;
plegen van periodiek onderhoud;
huidige wetgeving.

Veel aandacht voor toepassing theorie in de praktijk
De cursist leert de theorie toe te passen in de praktijk. Hiertoe worden op de leslocaties lesdelen gegeven in de machinekamers van het desbetreffende zwembad. Daarnaast zal de docent minimaal 1 werkbezoek afleggen met het doel de cursist op de eigen werkplek vakbekwaam te scholen.

Ook het onderdeel plannen en organiseren neemt een grote plaats in.
Aan de orde komen onder andere:

het stellen van doelen en prioriteiten;
het zorgen voor een realistische planning van de werkzaamheden;
zorgen voor voldoende inzet van goed gekwalificeerd personeel;
het nemen van passende maatregelen bij problemen.

Aansluiting op examenreglement Nationaal Platform Zwembaden
De opleiding sluit aan bij de modulestructuur van de NPZ|NRZ.

Bel of mail voor meer informatie over Amstelveen, Groningen, Zwolle en Twente:
06 – 208 90 274

erwin@sozon.nl

Voor meer informatie over Arnhem, Amersfoort, Papendrecht en Tilburg:
06 – 184 69 343

ad@sozon.nl

Meld u nu aan via het aanmeldingsformulier!

nieuw

npz